Események

Eseményeinkröl, alkalmainkról bövebben itt olvashatsz...   Tovább

Imakérés

"Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges."(Lk.18,27) Tovább

Online Biblia

Károli Gáspár fordított Szent Biblia teljes szövege több nyelven...   Tovább

Miben Hiszünk?


A következőkben hitelveinket ismertetjük. Mielőtt ezt tennénk, leszögezzük, hogy a hitelveink rövid összefoglalásában felsoroltak, csakis a Biblia alapján igazolható hitigazságokat foglalják magukban. Hitéletünk alapjaként csak ezt fogadhatjuk el, és csak annak igazságait tartalmazhatják hitelveink. Kihangsúlyozzuk még azt is, hogy nem csak a felsoroltak képezik életünk és tanításaink alapját, hanem a teljes Szentírás.

,, A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. " 1 Tim. 3:16

 • Isten
 • A Biblia
 • A teremtés
 • Bűneset, megváltás
 • Megtérés, újjászületés
 • Kézrátétel
 • Szent Szellem: keresztség, ajándékai
 • Úrvacsora
 • Sátán
 • Örök élet , örök kárhozat
 • Elragadtatás, ezeréves békeország, utolsó ítélet
 • Házasság, család
 • A keresztény ember
 • Tized, adakozás

Záradék:


Alázattal kérjük Istenünket, az Úr Jézus által, hogy az ebben foglalt igazságok, senkire nézve ne legyen kényszer, vagy törvény, hanem jó eligazítás, hogy a bibliai tanításokban helyesen járva, betöltsük az Úr akaratát és helyesen cselekedve, hit által, kegyelemből elnyerjük az örök életet, Jézus Krisztus drága érdeme által. Ámen.

Támogassa Ön is a Fullertoni Hit Gyülekezetét!

Amennyiben csatlakozni kíván a gyülekezet támogatóihoz, az alábbiakban ezt megteheti credit kártya használatával. Adakozását elöre is köszönjük.

Hisszük, hogy a Jézus Krisztus visszajövetelét készen kell várni. A becsületes munkával szerzett vagy örökölt javainkat úgy kell felhasználni, hogy abból a szent munkára, vagy mások megsegítésére mindig készen legyünk örömmel és tehetségünk szerint adni.
Máté ev. 25:34-40, Jelenések 3:11 és 22:7