Események

Eseményeinkröl, alkalmainkról bövebben itt olvashatsz...   Tovább

Imakérés

"Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges."(Lk.18,27) Tovább

Online Biblia

Károli Gáspár fordított Szent Biblia teljes szövege több nyelven...   Tovább

Kik is vagyunk?


Barta B. András 1944-ben született Erdélyben, Bánffyhunyadon baptista szülők gyermekeként. 1960-ban találkozott Jézussal, mint személyes Megváltójával, majd 1968-ban nyert Szent Szellem keresztséget, Istennek szerelme kitöltetett a szívébe, az Ő szelleme által. 1962-ben Kolozsvárra költözött, majd 1970-ben feleségül vette Rácz Piroskát, aki legalább annyira szerette Istent, mint Ő.

Isten négy gyermekkel ajándékozta meg őket: Hajnal, Sámuel, Dániel és Péter. 1983-ban Isten hívására családjával együtt kitelepültek az Egyesült Államokba, a napsütötte Kaliforniába, ahol megalapították az első magyar karizmatikus gyülekezet, amelynek mindmáig pásztora.

1987-ben kibéreltek egy helyiséget, és hamarosan a gyülekezet felszaporodott 25-30 személyre. 1991-ben megvásárlásra került a gyülekezetnek otthont adó épület, mely a felújítás után 150 főt képes befogadni. 1996-ban került sor a pásztori felavatásra, Gulyás István nemzetközileg elismert szolgáló által.

Élete fő célja: szolgálni és szeretni Őt, aki minket előbb szeretett, a názáreti Jézus Krisztust. Szolgálatkészségükön keresztül nagyon sok ember megtapasztalhatta Isten szeretetét, gondviselését. A gyülekezetben rendszeresen tartanak vízkeresztséget, úrvacsorai közösséget, kézrátétellel imádkoznak a betegek gyógyulásáért, Szent Szellem keresztségéért. Isten jelenlétébe a fiatalos dicsérő csoport vezeti be a gyülekezetet, dinamikus, mai magyar gospel dalokkal.

Pásztor András Barta

Támogassa Ön is a Fullertoni Hit Gyülekezetét!

Amennyiben csatlakozni kíván a gyülekezet támogatóihoz, az alábbiakban ezt megteheti credit kártya használatával. Adakozását elöre is köszönjük.

Hisszük, hogy a Jézus Krisztus visszajövetelét készen kell várni. A becsületes munkával szerzett vagy örökölt javainkat úgy kell felhasználni, hogy abból a szent munkára, vagy mások megsegítésére mindig készen legyünk örömmel és tehetségünk szerint adni.
Máté ev. 25:34-40, Jelenések 3:11 és 22:7